Spory sądowe

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów (przedsiębiorców i osób fizycznych) w sprawach sądowych. Zapewniamy reprezentację w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach nieprocesowych: rodzinnych, spadkowych, wieczystoksięgowych i in.

Strategia procesowa

Opierając się na doświadczeniu uzyskanym w toku licznych postępowań sądowych dokonujemy szczegółowej analizy każdej sprawy. W trosce o dobro naszych Klientów oceniamy zasadność inicjowania postępowania, uwzględniając możliwe do osiągnięcia efekty i powiązane z procesem koszty. Przygotowujemy optymalną strategię procesową przy wykorzystaniu konkretnych środków ochrony prawnej.

Postępowania windykacyjne

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie odzyskiwania wierzytelności. Sporządzamy przedsądowe wezwania do zapłaty, wspomagamy negocjacje z dłużnikami, przygotowujemy porozumienia i ugody oraz nadzorujemy ich realizację. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w pełnym zakresie, prowadzimy również sprawy egzekucyjne i zabezpieczające.

Spory o nieruchomości

Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych dotyczących nieruchomości. Dotyczy to zarówno postępowań związanych z procesem inwestycyjnym, jak również sporów związanych z wykonawstwem, podwykonawstwem, inwestycjami realizowanymi przez inwestora zastępczego lub generalnego wykonawcę. Wspomagamy pracownie architektoniczne w zakresie należytego zabezpieczenia praw autorskich. Doradzamy Klientom w sporach wynikających z umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy, związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, odszkodowaniami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Sprawy spadkowe

Reprezentujemy w sprawach spadkowych, w szczególności dotyczących stwierdzenia nabycia spadków, działu spadku, testamentów, zachowków, wydziedziczenia, itp.

Pomożemy. Z nami w sądzie będziesz czuć się najpewniej na sali. Gwarantujemy to.