Prawo rodzinne


Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego w tym w sprawach o:

• rozwód

• sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

• separacja

• alimenty dla byłego małżonka i dla dzieci

• kontakty z dziećmi

• wydanie dziecka

• ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa

• pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

• sprawy o przysposobienie (adopcję)

• ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, w tym nierówne udziały

• umowy majątkowe

• sprawy mieszkaniowe związane ze sprawami rodzinnymi

• Doradzamy i reprezentujemy w sprawach dotyczących separacji i rozwodów, podziału majątku wspólnego i alimentów,

• Wspieramy rodziców w sporach dotyczących praw rodzicielskich, ustalenia ojcostwa, itp.

• Reprezentujemy w sprawach o ubezwłasnowolnieniu i w sprawach aktów stanu cywilnego;

Pomożemy. Z nami w sądzie będziesz czuć się najpewniej na sali. Gwarantujemy to.