Prawo cywilne


  • Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów, porozumień, listów intencyjnych, itp., a także negocjujemy w imieniu klienta warunki umowy; 
  • Wpieramy klientów w transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami, w szczególności doradzamy na etapie negocjacji i zawarcia umowy zakupu/sprzedaży nieruchomości, a także reprezentujemy w sporach dotyczących zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności, eksmisji, ochrony własności i posiadania, czy postępowania wieczystoksięgowego,
  • Doradzamy i reprezentujemy w sprawach spadkowych, w szczególności dotyczących stwierdzenia nabycia spadków, działu spadku, testamentów, zachowków, wydziedziczenia, itp.

Pomożemy. Z nami w sądzie będziesz czuć się najpewniej na sali. Gwarantujemy to.